top of page
New 120 Sheet-12.png
FC1-120_3กระดาษบีดัก รุ่นกล่อง 120 แผ่น_8857125108935_ฟ้า.png
FC1-120_3กระดาษบีดัก รุ่นกล่อง 120 แผ่น_8857125108935_เหลือง.png

แจ็กซ์ รุ่นกล่อง

กระดาษเช็ดหน้า 120 แผ่น (ลายใหม่สุดน่ารัก)

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

120 แผ่น /กล่อง

Jaxx.png
bottom of page