top of page

กระดาษเช็ดหน้า 230 แผ่น 

แจ็กซ์ ซอฟท์แพ็ค

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

ทิชชู่เช็ดหน้า 230 แผ่น /ห่อ

Jaxx.png
กระดาษเช็ดหน้่า 230 แผ่น
bottom of page