top of page

แจ็กซ์ ซอฟท์แพ็ค

24_edited_edited.png
23.png
กระดาษเช็ดหน้า 165 แผ่น
กระดาษเช็ดหน้า 165 แผ่น

กระดาษเช็ดหน้า 165 แผ่น

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

165 แผ่น / ห่อ

Jaxx.png
bottom of page