top of page

แจ็กซ์ ซอฟท์แพ็ค

กระดาษเช็ดหน้า 170 แผ่น

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

170 แผ่น / ห่อ

Jaxx.png
กระดาษเช็ดหน้า ตราแจ็กซ์
กระดาษทิชชูตราแจ็กซ์ 170 แผ่น
bottom of page