top of page

MUKO FACIAL TISSUE

กระดาษเช็ดหน้า รุ่น 60 แผ่น

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เนื้อกระดาษเหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

พกพา สะดวก กระทัดรัด

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

กระดาษเช็ดหน้า 60 แผ่น / ห่อ

Jaxx.png
bottom of page