top of page

"แจ็กซ์" พ็อกเก็ตทิชชู่เช็ดหน้า

รุ่น 10 แผ่น

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

ทิชชู่เช็ดหน้า 10 แผ่น / ห่อ ( 1 แพ็ค 10 ชิ้น)

Jaxx.png
bottom of page