21_edited.png
10_edited.png

"แจ็กซ์" ป๊อปอัพ 

กระดาษเช็ดหน้า 80 แผ่น

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เนื้อกระดาษเหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

80 แผ่น / ห่อ

Jaxx.png