top of page
กระดาษเช็ดหน้า 100 แผ่น

"แจ็กซ์" ซอฟท์แพ็ค

กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า 100 แผ่น

ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100%

กระดาษหนา 2 ชั้น

เหนียว นุ่ม

ไม่เป็นขุย แม้โดนน้ำ

วิธีใช้ : ใช้เช็ดใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ ตามความต้องการ

ทิชชู่เช็ดหน้า 100 แผ่น / ห่อ

Jaxx.png
bottom of page