Jaxx-น้ำบริสทุธิ์--3.png
Jaxx-น้ำบริสุทธิ์--4.png
07_edited.png

ผ้าเปียก "แจ็กซ์" ขนาด 40 แผ่น

สูตรน้ำบริสุทธิ์

ผ่านการทดสอบการระคายเคือง อ่อนโยนต่อผิวบอบบางของลูกน้อย

มีส่วนผสมของน้ำบริสุทธิ์ 99%

ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

ไร้สารตกค้าง

ไม่ระคายเคืองผิว

ไม่เหนียวเหนอะหนะ

วิธีใช้ : เปิดฝา ดึงแถบพลาสติกขึ้น หยิบผ้าเช็ดทำความสะอาด

40 แผ่น / ห่อ

Jaxx.png